Energi og klima

Vi har bare én klode

Det blir bare tydeligere og tydeligere at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, og at vi må endre måten vi lever på for å unngå katastrofale følger. Forbruk av energi og klima går hånd i hånd, og etter som vi har blitt flere og flere mennesker på kloden, har også energibehovet og -forbruket økt. Selv om det er stor forskjell på fornybare og ikke-fornybare energikilder i måten de påvirker miljøet på, går overgangen til grønn energi alt for sakte, og vi er fortsatt alt for avhengige av fossile energikilder.

Klimaforandringer har allerede begynt å gjøre livet vanskelig for veldig mange, og for mange dyrearter har det vært katastrofalt. Vi har bare én klode, og sammen kan vi sørge for en bedre fremtid!

Energi og klima

Forholdet mellom energi og klima

Vi opplever allerede tydelige klimaforandringer, med en global oppvarming som har gått hånd i hånd med et høyere CO2-innhold i atmosfæren. Hvert år har vi nå sett stadig nye varmerekorder, verden over.

At utslippene må ned, er åpenbart, men dette er ikke lett når vi hele tiden bruker mer og mer energi. Fornybare energikilder er ekstremt viktige for å få ned utslippene, men vi må også tenke på våre egne valg, og hvordan vi kan få ned forbruket.

Hvordan får man ned energiforbruket?

Samspillet mellom bruken av energi og klima er tydelig, og det er mye vi kan gjøre for å få ned vårt eget energiforbruk. Å unngå lange flyreiser og la være å kjøpe nye ting hele tiden er viktige tiltak vi selv kan ta.

Men, for å få ned hele samfunnets energiforbruk har vi en lang vei å gå. I en økonomi som baserer seg på stadig vekst kan det virke som fremgang er synonymt med å forurense. Er en grønn vekstøkonomi mulig, eller er det bare en utopi skapt av politikere som vil ha stemmer?

Energi og klima

Forandring på et politisk nivå

Politikere kan selvfølgelig gjøre noe for å regulere hvordan vi forholder oss til fornybare og ikke-fornybare energikilder. Vi må også hele tiden tenke globalt, men handle lokalt. Det vi gjør vil inspirere andre. På den andre siden tar det seg ikke ut at Norge, som et av verdens rikeste land, ikke har råd til å fokusere mer på å bevare klimaet.

Skal vi lede an i kampen for å redde miljøet, må vi vise at vi tar forbruk av energi og klima seriøst. Ved å vise at behandler fornybare og ikke-fornybare energikilder forskjellig, ved å gi fordeler og skatteletter til grønne løsninger, kan vi som samfunn inspirere resten av verden til å gå sammen for en renere fremtid.