Fen

Fornybar energi

Fornybar energi for alle

FEN brukes i dag som forkortelse for fornybar energi, og med dette snakker man da altså om energiproduksjon der man ikke bruker begrensede ressurser for å lage energien. Olje, gass og kull er organisk brensel, og vi har en begrenset mengde av dette på kloden.

Når man snakker om fornybar energi, er det som oftest snakk om energikilder som baserer seg på naturlige bevegelser. Med politisk fokus på energi og klima har dette blitt viktigere, men at en energikilde er fornybar betyr ikke det nødvendigvis at den ikke fører til skader på klima og miljø.

Vanlige fornybare energikilder krever ofte ganske store utbyggingsprosjekter, og de kan også legge krav på ganske store landområder for å være effektive og produsere nok strøm.

De vanligste kildene til fornybar energi er

Solenergi

Fen og kostnader

Fornybar energiproduksjon vil alltid kreve en viss anleggsvirksomhet, og det er ganske store forskjeller mellom forskjellige former for Fen. Å demme opp en stor elv er en svært kostbar og omfattende affære, og dette kan kreve flere år med utbygging før man får tilbake en eneste watt med energi. Dette påvirker selvfølgelig nettleie og strømpriser, siden utbyggere ofte må finansiere prosjektene med store lån som ofte må betjenes i svært mange år fremover.

Andre emner på nettstedet:

To måter å tenke på

Der det ofte er mye snakk om å bygge ut mer fornybar energi, er det mange som heller ønsker å prøve å senke vårt totale energiforbruk. Her kan mange tiltak hjelpe, men det er som regel først når det svir i lommeboka at folk endrer vaner.

Det er derfor et godt spørsmål om Fen vil gjøre at vi får ned utslippene. Ettersom mer energiproduksjon har blitt bygd ut, har vi samtidig sett en dramatisk økning i forbruket, noe som spiser opp hele fordelen med å ha utslippsfrie kraftverk. En tydelig politisk vilje til å få ned forbruket hadde nok hjulpet.

Fen og kjernekraft

I dag har det også vært mye snakk om kjernekraft i forhold til Fen. Kjernekraft er jo ikke fornybar energi, men om kraftverkene er sikre og moderne er de omtrent utslippsfrie, og et enkelt kjernekraftverk kan produsere svært mye elektrisitet.

Dette gjør at de ikke tar opp store areal på samme måte som demninger, vindparker eller solcelleanlegg. Når man jobber på energi og klima er det mye man må tenke på. Et annet problem med kjernekraft, er at det genererer radioaktivt avfall som må håndteres svært forsiktig.

fornybar energi

Siste artikler

Vassdrag vann

Fredrikstad energi nett

Vi er ikke tilknyttet Fredrikstad energi nett, men ønsker å se på om vindmøller i større grad kan brukes Østfold og omegne

Strøm master

Skyhøye strømpriser

Skyhøye strømpriser opplever vi i perioder med lite regn og det betyr dermed at strømprisene kan variere stort i hele landet

En lysende lyspære

Fredrikstad energi nett

Fredrikstad energi nett – er utrolig gode på fornybar energi og har gode miljøtiltak! Hjelp miljøet ved å benytte deg av grønn strøm.

Vindmøllemodell holdt opp til en vegg.

Fredrikstad energi nett

Vi er ikke tilknyttet Fredrikstad Energi Nett, men vi ønsker å se på hvorvidt vindmøller kan være fornuftig i Østfold. Les mer her

Energi Norge i Fremtiden

Energi Norge i Fremtiden

Fornybar Energi Norge i fremtiden – Hva bør vi satse på, og hvordan kan vi kutte utslippene uten å rasere uberørte naturområder?

En lys fremtid med Fen

Vi står overfor store utfordringer i forhold til energi og miljø i fremtiden. FNs klimapanel har gjentatte ganger advart oss om at utviklingen må snu, og selv om det dukker opp enkelte lyspunkter i nyhetene, har vi en lang vei å gå. Global oppvarming kan sende milliarder av mennesker inn i en utrygg fremtid, og det er også begrenset hvor mye fossilt brennstoff planeten har. En fremtid der vi satser på å senke forbruket, samtidig som vi utnytter naturkrefter på en fornuftig måte, er nok det beste alternativet. Klarer vi i tillegg å utnytte kjernekraft på en trygg og bærekraftig måte, er det nok mulig å snu utviklingen, og skape en fremtid for våre barn og barnebarn.